Age nedir?

Age, İngilizce bir kelimedirage

Age, isim olarak "yaş, çağ, yaşlılık, devir, reşit olma, asır, erginlik" anlamına gelirken,

Age, fiil olarak "yaşlanmak, yaşlandırmak, yıpratmak, kocamak, ihtiyarlamak" anlamlarına gelmektedir.

A.g.e nedir?

A.g.e' de yazıya dökülen belgelerde kullanılan dipnotta belirtilen eserin tekrarlanması halinde a.g.e. adı geçen eser anlamında kısaltılarak yazılır.